Zakładanie spółek

Zakładanie Spółek

Kompleksowa usługa zarejestrowania spółki z o.o. przez internet wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów do KRS i urzędu skarbowego. Koszt zarejestrowania spółki z o.o. przez internet wynosi od 500,00 zł netto + opłaty do KRS: 350,00 zł + podatek PCC 0,5% wartości kapitału zakładowego spółki. Usługa obejmuje:

  • Założenie profili zaufanych e-puap niezbędnych do rejestracji spółki przez Internet (wymagane jest posiadanie nr PESEL).
  • Sporządzenie umowy spółki i jej podpisanie przy użyciu profili e-puap.
  • Przygotowanie dokumentów dodatkowych oraz wniosku o rejestrację spółki do KRS.
  • Wniesienie opłaty rejestracyjnej do KRS (350 zł).
  • Wyliczenie podatku od czynności cywilno-prawnych (0,5% wartości kapitału zakładowego), sporządzenie deklaracji podatkowej PCC-3.
  • Sporządzenie dokumentów rejestracyjnych : VAT-R, NIP
  • Optymalizacja rozwiązań podatkowych.