Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

 • udzielanie opinii, wyjaśnień i porad podatkowych,
 • analiza podatkowa w doborze najkorzystniejszej formy opodatkowania działalności gospodarczej,
 • sporządzanie informacji, deklaracji i zeznań podatkowych,
 • doradztwo w zakresie PIT, CIT, VAT,
 • doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC),
 • analizę orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych,
 • występowania do organów podatkowych o interpretacje podatkowe i udzielanie wyjaśnień dotyczących zmian w prawie podatkowym oraz interpretacji zagadnień wynikających z orzecznictwa,
 • pomoc przy rozliczaniu dochodów ze sprzedaży nieruchomości,
 • audyt podatkowy,
 • pomoc w optymalizacji zobowiązań podatkowych,
 • ulga IP BOX oraz ulga B+R,
 • ceny transferowe,
 • podatkowe due diligence,
 • VAT Compliance,
 • reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi, organami skarbowymi.