Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa

  • Wniosek o świadczenie postojowe,
  • Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS,
  • Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż,
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb),
  • Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników z określonych branż w ramach FGŚP (art.15gga),
  • Inne aktualne formy wsparcia dla Przedsiębiorców.