Księgowość

Księgowość

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawa o rachunkowości,
   • zakładanie Spółek w systemie s24,
   • opracowywanie zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont,
   • kontrola ksiąg oraz nadzór nad księgami prowadzonymi przez klienta,
   • sporządzanie sprawozdań finansowych,
   • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych GUS
   • sporządzanie deklaracji INTRASTAT,
   • przygotowywanie sprawozdań PFRON,
   • dokonywanie zmian w KRS,
   • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
   • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz WNIP,
   • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz zeznań podatkowych PIT, CIT,
   • sporządzanie informacji podsumowujących o transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
   • ustalanie należnych zaliczek w zakresie podatku dochodowego,
   • pomoc w ustaleniu optymalnej formy opodatkowania dochodów,
   • prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
   • sporządzanie deklaracji podatkowych (JPK_V7,VAT-UE),
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • Prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,