Kadry i płace

Kadry i Płace

  • prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników,
  • sporządzanie list wynagrodzeń oraz odcinków od wynagrodzeń,
  • sporządzanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników,
  • prowadzenie ewidencji pracowniczej oraz kart przychodów pracowników,
  • wystawianie świadectw pracy i przygotowywanie wypowiedzeń,
  • sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych i aktualizacyjnych,
  • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R, PIT 8AR, PIT-11, PIT 40 oraz elektroniczne przekazywanie deklaracji do właściwego Urzędu Skarbowego,
  • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem w ramach umowy zlecenia
  • administrowanie zwolnieniami lekarskimi na platformie ZUS PUE,
  • wsparcie w trakcie kontroli prowadzonych przez ZUS oraz PIP.